logo-can-ho-vinhomes-central-park.jpg
vinhomes-central-park-banner.jpg

Vinhomes Central Park Bán

 • Bán L2 2x 12A
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L2 2x 12A
  The Landmark 2 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L2 3x 12A
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L2 3x 12A
  The Landmark 2 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L3 4x 11
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L3 4x 11
  The Landmark 3 - Loại 3 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L2 1x 01
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L2 1x 01
  The Landmark 2 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L1 4x 09
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L1 4x 09
  The Landmark 1 - Loại 3 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L2 0x 12A
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L2 0x 12A
  The Landmark 2 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P1 2x 11
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P1 2x 11
  The Park 1 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P1 1x 10
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P1 1x 10
  The Park 1 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P6B 4x
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P6B 4x
  The Park 6 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P6A 3x 03
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P6A 3x 03
  The Park 6 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P2 0x 02 nhà trống
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P2 0x 02 nhà trống
  The Park 2 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P1 3x 04
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P1 3x 04
  The Park 1 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2

Vinhomes Central Park cho thuê

Căn hộ dịch vụ tại Vinhomes Central Park

Không có thông tin bất động sản nào.
VINHOMES CENTRAL PARK

Căn hộ Cho Thuê - Căn hộ Bán

Địa chỉ: Landmark 3, Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0936 08 3133