logo-can-ho-vinhomes-central-park.jpg
vinhomes-central-park-banner.jpg

Anh/chị đang xem tất cả tin :

Bán căn hộ Vinhomes Central Park

Tại mỗi tin đăng đều có số điện thoại hoặc form để Anh/chị liên hệ.
Hoặc hotline : (24/7) 0936 08 3133. Cảm ơn !

 • Bán L2 2x 12A
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L2 2x 12A
  The Landmark 2 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L2 3x 12A
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L2 3x 12A
  The Landmark 2 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L2 1x 01
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L2 1x 01
  The Landmark 2 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L3 4x 11
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L3 4x 11
  The Landmark 3 - Loại 3 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L1 4x 09
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L1 4x 09
  The Landmark 1 - Loại 3 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L2 0x 12A
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L2 0x 12A
  The Landmark 2 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P1 2x 11
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P1 2x 11
  The Park 1 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P1 1x 10
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P1 1x 10
  The Park 1 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P6B 4x
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P6B 4x
  The Park 6 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P6A 3x 03
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P6A 3x 03
  The Park 6 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P1 3x 04
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P1 3x 04
  The Park 1 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P2 0x 02 nhà trống
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P2 0x 02 nhà trống
  The Park 2 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P6B 2x 09
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P6B 2x 09
  The Park 6 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P7 2x 03 full nt
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P7 2x 03 full nt
  The Park 7 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P7 1x 01 nhà trống
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P7 1x 01 nhà trống
  The Park 7 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P5 1x 04 nhà trống
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P5 1x 04 nhà trống
  The Park 5 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P5 4x 05 nhà trống
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P5 4x 05 nhà trống
  The Park 5 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P3 2x 05
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P3 2x 05
  The Park 3 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P1 2x 09
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P1 2x 09
  The Park 1 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán C2-04
  Liên hệ/ Tổng
  Bán C2-04
  The Central 2 - Loại 1 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 1
 • Bán C1-06
  Liên hệ/ Tổng
  Bán C1-06
  The Central 1 - Loại 1 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 1
 • Bán L1-05
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L1-05
  The Landmark 1 - Loại 1 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 1
 • Bán L3-02
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L3-02
  The Landmark 3 - Loại 1 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 1
 • Bán L2-12
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L2-12
  The Landmark 2 - Loại 1 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 1
        Tiếp theo
VINHOMES CENTRAL PARK

Căn hộ Cho Thuê - Căn hộ Bán

Địa chỉ: Landmark 3, Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0936 08 3133