logo-can-ho-vinhomes-central-park.jpg
vinhomes-central-park-banner.jpg

Anh/chị đang xem tất cả tin :

Bán căn hộ Vinhomes Central Park

Tại mỗi tin đăng đều có số điện thoại hoặc form để Anh/chị liên hệ.
Hoặc hotline : (24/7) 0936 08 3133. Cảm ơn !

 • Bán P6A -07 Vinhomes Central Park
  0/ Tổng
  Bán P6A -07 Vinhomes Central Park
  The Park 6 - Loại 4 Phòng Ngủ
  Diện tích: 155 m2 - Phòng tắm: 3
 • Bán C3 2x 08 nhà trống bh
  Liên hệ/ Tổng
  Bán C3 2x 08 nhà trống bh
  The Central 3 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P1 3x 11 full nt btp
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P1 3x 11 full nt btp
  The Park 1 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán C2 4x 06 full nt bh
  Liên hệ/ Tổng
  Bán C2 4x 06 full nt bh
  The Central 2 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L2 2x 11 thu nét.
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L2 2x 11 thu nét.
  The Landmark 2 - Loại 3 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L2 2x 10 bh
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L2 2x 10 bh
  The Landmark 2 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán C3 3x 06 bh full nt
  Liên hệ/ Tổng
  Bán C3 3x 06 bh full nt
  The Central 3 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán C3 0x 08 full nt bh
  Liên hệ/ Tổng
  Bán C3 0x 08 full nt bh
  The Central 3 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán C1 1x 01 nhà trống
  Liên hệ/ Tổng
  Bán C1 1x 01 nhà trống
  The Central 1 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán C1 2x 06 full nt bh.
  Liên hệ/ Tổng
  Bán C1 2x 06 full nt bh.
  The Central 1 - Loại 1 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 1
 • Bán C1 2x 01 ull nt bh
  Liên hệ/ Tổng
  Bán C1 2x 01 ull nt bh
  The Central 1 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P7 1x 01 btp nt
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P7 1x 01 btp nt
  The Park 7 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P3 2x 05 full btp
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P3 2x 05 full btp
  The Park 3 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P2 3x 08
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P2 3x 08
  The Park 2 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán P1 1x full nt btp.
  Liên hệ/ Tổng
  Bán P1 1x full nt btp.
  The Park 1 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L1 1x 03 ntcb
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L1 1x 03 ntcb
  The Landmark 1 - Loại 3 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L2 3x 04 ntcb btp.
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L2 3x 04 ntcb btp.
  The Landmark 2 - Loại 2 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L5-OT12A
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L5-OT12A
  The Landmark 5 - Loại 1 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 1
 • Bán L3 3x 04 full btp
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L3 3x 04 full btp
  The Landmark 3 - Loại 3 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 2
 • Bán L4-0T06
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L4-0T06
  The Landmark 4 - Loại 1 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 1
 • Bán L5-0T06
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L5-0T06
  The Landmark 5 - Loại 1 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 1
 • Bán L4-0T04
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L4-0T04
  The Landmark 4 - Loại 1 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 1
 • Bán L1-05
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L1-05
  The Landmark 1 - Loại 1 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 1
 • Bán L2-12
  Liên hệ/ Tổng
  Bán L2-12
  The Landmark 2 - Loại 1 Phòng Ngủ
  Diện tích: m2 - Phòng tắm: 1
        
VINHOMES CENTRAL PARK

Căn hộ Cho Thuê - Căn hộ Bán

Địa chỉ: Landmark 3, Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0936 08 3133